Трансстрой Русе АД изпълнява строежи и строителни услуги. Дружеството има следните възможности:
   1.Строителство
         -уникални обекти и съоръжения
         -жп линии и гари
         -пристанища, речни кейови стени
         -мостове
         -аерогари
         -жилищни и административни сгради
   2. Услуги
         -Услуги от бетонов и варов център
         -Пластификатори за бетонови разтвори
         -Услуги от арматурен цех
         -Услуги от железарски цех
         -Услуги със строителна механизация
         -Услуги с товарен автотранспорт