Част от по-важните обекти изпълнени от нас :

 • ККЗ “Иван Димитров” Русе – изграждане, реконструкция и модернизация
 • Пристанище Русе-Запад и Русе-Изток
 • Пристанище на ДДФ – Русе
 • Инженерни работи в пристанище Русе – Лот А и Лот С
 • Възстановяване на кейовата стена       1-ви  етап
 • Ро-ро терминал, ферибот и паркинги
 • Главна канална помпена станция и колектор
 • Рехабилитация  на Дунав мост НИП–Проект № 8
 • Рехабилитация на Дунав мост Програма Phare – Лот 2
 • Възстановяване на кейовата стена на АППД Русе
 • Възстановяване съоръженията на река Сараджийска – село Николово
 • “Възстановяване на заустването на колектор “Чипровци” в р.Дунав – гр.Русе”
 • Изграждане на дъждопреливници, отливни канали и укрепване на довеждащ колектор /г.ПР I/ към
  канална помпена станция /КПС/ "КЕЯ", гр.Русе  
 • Изграждане на Главен колектор Гл.Пр.І в района на  Сточна гара – гр. Русе 
 • “Ремонт на водопроводната мрежа в района на гара Русе-разпределителна”
 • “Възстановяване заустването на канализационен колектор “България” в р.Дунав, вследствие на
  щети от ерозия и интензивни валежи през м.юли 2004 г.”
 • “Доизграждане на крайбрежен колектор /Гл.Пр.I/, съоръжения към него в района на “Речна гара”, гр.Русе
 • Коловозно развитие на следните ЖП гари : г.Русе – пътническа, г.Горна Оряховица; г. Самуил;
  г. Левски; г. “Свилоза” – Свищов; г. Плевен
 • Телевизионна кула Русе
 • Летища : Воден и ЩръклевоСписък на обектите, изпълнявани през последните 5 годиниНаименование на Проекта/Видове работи

Обща ст-т на работите в лв.

Дата на започване

Дата на предаване

% на изпълнените работи

Възложител

Гл. изп. (P) или Подизп (S)

Приет ли е обектът? -Да - В стоеж

Изграждане на терминал за втечнен газ на територията на гр.Русе 950 000 2015 2016 100% ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ – БЪЛГАРИЯ ” ЕООД P Да
Об.»Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати – резервоарен парк – 7» 1 280 000 2011 2017 100% ЛУБРИКА ООД РУСЕ P Да
Предприятие за производство на биодизел и глицерин - УПИ XL VI,XLV, XCVI,LX в кв. ТМ АД – гр.Русе 650 000 2013 2014 100% ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ – БЪЛГАРИЯ ” ЕООД P Да
"Разширение ПС, Инсталация 1.3 - отделение за трансф.масло УПИ I-239 -ЗПЗ " - гр. Русе 250 000 2013 2014 100% “ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД P Да
Об.»Изграждане на територията на РБългария на надземната част от обект Газопровод Русе – Гюргево» 940 000 2013 2015 100% КОНСОРЦИУМ “ХУБАУ-ВАРНА” S Да
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ УПИ с идент. 63427.92.7, м."Под ормана", землище гр. Русе, общ. Русе 3 450 000 2016 2017 100% Топлофикация - Русе ЕАД P Да
Инсталация за предварително третиране на отработени масла, гр.Русе 1 650 000 2016 2017 100% Лубрика ООД Русе P Да
Подземен паркинг към многофункционален комплекс -"Търговско - развлекателен център и подземни гаражи" гр.Русе 680 000 2016 2017 100% Община Русе P Да
Железопътен надлез на км 1+545 по линия 4 - гр.Русе, пробив Дунав Мост 360 000 2015 2016 100% НКЖИ S Да
Парогенераторно стопанство на ЗСМ гр.Русе, бул. 3 март, Разширение ПС, инсталация за отделяне на трансформаторно масло 230 000 2013 2014 100% Приста Ойл Холдинг ЕАД P Да
Предприятие за производство на растителни масла, гр.Русе кв.ТМ АД 2 200 000 2013 2016 100% Булмаркет ДМ ООД P Да
Манипулационна за охлаждане и преработка на зеленчуци, с.Голямо Враново, общ.Сливо Поле 750 000 2014 2016 100% Алл Брандс ООД P Да