Трансстрой Русе АД разполага със следните ресурси:

   1.Технологична линия за производствона бетонови изделия
   2.Бетонов и варов център.
   3.Арматурен цех
   4.Железарски цех
   5.База за строителна механизация и автотранспорт
   6.Строителна лаборатория
   7.Складова база
   8.Строително оборудване.


ЦЕНОВИ ЛИСТИ :БЕТОНИБЕТОНОВОЗИИ_Б.П.АРМАТУРАМЕХАНИЗАЦИЯСАМОСВАЛИ